Mesačné poplatky Tarif 5 Tarif 10 Tarif 20 Tarif 60 Tarif +
Základná funkcionalita Help 20 € 40 € 80 € 200 € 400 €
Počet operátorov v cene Help 5 10 20 60 Neobmedzene
Počet telefónnych čísiel Help 5 10 20 50 100
Server Help Zdieľaný Zdieľaný Zdieľaný Zdieľaný Vyhradený
           
Nahrávanie hovorov Help 8 € 20 € 30 € 60 € V cene
Rečový syntetizér Help 5 € 5 € 5 € 5 € V cene
Skupiny volajúcich Help 8 € V cene V cene V cene V cene
API Help 12 € 12 € 12 € V cene V cene
Synchronizácia s MS Exchange Help 8 € 12 € 20 € 30 € V cene
Spoj ma Help 6 € 8 € 10 € V cene V cene
Upozornenie na prichádzajúce hovory Help 4 € 6 € 8 € 10 € V cene
Ceny za doplnkové služby sú uvedené vždy pre všetkých operátorov tarifu.
GSM pozícia Help 20 € za SIM

Zriadenie ústredne

Zriadenie ústredne a nastavenie podľa priania Help ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
badge badge