Jak nastavit SW telefon Bria (Windows, MacOS, iOS, Android)

Jak nastavit SW telefon Blink (telefon v počítači)

Jak nastavit HW telefon Siemens C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP

Jak nastavit HW telefon CISCO SPA303, SPA502, SPA508, SPA509

Jak nastavit SW telefon v chytrém telefonu / tabletu

Přepojení hovoru na SW telefonu Blink


Co mám dělat v případě, že:

   Nefungují příchozí hovory CISCO SPA303, SPA502, SPA508, SPA509

   Nefungují příchozí hovory SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP

   Nefungují odchozí hovory CISCO SPA303, SPA502, SPA508, SPA509

   Nefungují odchozí hovory SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP

   Hovor se seká, telefony CISCO SPA303, 508G, SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP, SW ZOIPER, SW BLINK

   Na displeji telefonu SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP je hláška "žádná základna"

   Na telefonu CISCO SPA303, SPA502, SPA508, SPA509 svítí/blikají tlačítka


Jak kontaktovat technickou podporu Telfy?


Archiv

SW telefon ZoIPer - jakou verzi použít?

Jak nastavit SW telefon ZoIPer 2.x

Jak nastavit SW telefon ZoIPer 3.x

Přepojení hovoru na SW telefonu ZoIPer 2.x

Nefungují příchozí hovory ZoIPer Biz

Nefungují odchozí hovory ZoIPer Biz


Jak nastavit SW telefon Blink? 

Kliknutím na tento odkaz si stáhněte instalační soubor.

Otevřete stažený soubor a potvrzením všech oken nainstalujte program s výchozími volbami (nic není třeba měnit, nebo nastavovat)

Spusťte program Blink (po instalaci se spustí sám)

Přihlaste se do rozhraní Vaší virtuální ústředny Telfa, otevřete sekci Uživatelé a v řádku uživatele, kterému chcete telefon nastavit, klepněte na „Přihlašovací údaje“. Tím si zobrazíte Uživatelské jméno, Adresu serveru a Heslo.

Přepněte se do aplikace Blink a otevřete menu Blink -> Accounts -> Add account...  (Zde nastavíte Váš účet a propojení s ústřednou)

Zadejte:

 1. Display name - jméno operátora (jen pro vaše interní účely, nikde se nezobrazuje)
 2. SIP address - vyplní se uživatelské_jméno@adresa_serveru
  (např. jan.novak.email.cz@fs5.telfa.cz)
 3. Password – heslo
 4. Po zadání potvrďte tlačítkem Add

Váš telefon v počítači (VoIP) je připravený k použití. Chcete-li vytočit hovor, stačí číslo zadat nahoru do políčka s lupičkou a odklepnout enterem, hovor se hned začne vytáčet.

+ doporučujeme nastavit:

 1. Otevřete menu Blink -> Preferences a přepněte na panel VIDEO
 2. V pravé části okna jsou zaškrtnuty volby H264 a VP8 (v sekci Video Codecs). Tyto kliknutím odškrtněte (nebudou označena) a zavřete okno s nastavením. Program tak bude připraven přijímat a vytáčet čistě hlasové hovory a nebude zbytečně zobrazovat okno pro video.


Jak nastavit HW telefon Siemens C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP?

Tento postup předpokládá, že základna telefonního přístroje je zapnutá a zapojená do sítě s přístupem k internetu a funkčním serverem DHCP, který automaticky přidělí telefonu IP adresu.

 1. Na přenosném telefonu stiskem směrového tlačítka doprava vyvoláme menu

 2. Otevřeme položku „Nastavení“ („Settings“)

 3. Otevřeme položku „System“ („System“)

 4. Otevřeme položku „Místní síť“ („Local network“)

 5. Na displeji se objeví přidělená IP adresa

 

1. NASTAVENÍ SIP ÚČTU

Na počítači si otevřeme prohlížeč internetu, do pole pro adresu zadáme IP adresu, kterou jsme se dozvěděli v předchozím kroku o odklepneme.

 • Zadáme PIN kód (výchozí je 0000) a potvrdíme OK

 • Na další obrazovce klepneme na „Settings“ a dostaneme se na konfigurační stránku, kde v levém sloupci klepneme na „Telephony“

 • Nyní stiskneme tlačítko „Edit“ v prvním řádku sekce „IP Connections“, dostaneme se do nastavení SIP účtu.

 • Do pole „Connection name or number“ napíšeme „Telfa“ (či jiné označení pro tento účet), do „Authentication Name“ vyplníme přihlašovací jméno do Telfy, tedy e-mailovou adresu s tečkou místo zavináče, dále samozřejmě své heslo do „Authentication password“. Do „Username“ dáme to samé jako do „Authentication Name“ a do „Display name“ napíšeme své jméno. Poté klepneme na „Show Advanced Settings“.

 • Do políčka „Domain“ vyplníme adresu serveru podle toho, kde máte účet - „fs.telfa.cz“, „fs2.telfa.cz“, „fs3.telfa.cz“, „fs4.telfa.cz“ nebo „fs5.telfa.cz“ a potvrdíme úplně dole tlačítkem Set.

 

2. NASTAVENÍ DTMF A PŘEPOJOVÁNÍ HOVORŮ

 • Přepneme se do podsekce „Advanced VoIP Settings“ pod sekcí „Telephony“. Zde v části „Send settings“ zrušíme zaškrtnutí Automatic a zaškrtneme pouze „RFC 2833“ a „SIP Info“, „Use the R key to...“ přepneme na „Yes“, „Transfer Call by On-Hook“ rovněž na „Yes“. U volby „Find target addr. automatically“ zvolíme „No“ a „Derive target address“ přepneme na „from the SIP URL“. Pakliže v jedné síti používáte víc něž jeden VoIP telefon, doporučuje se na každém nastavit jiný „SIP Port“ v rozsahu 5060-5076. Potvrdíme tlačítkem „Set“ na spodu stránky

 

3. NASTAVENÍ ODCHOZÍCH HOVORŮ, POJMENOVÁNÍ PŘENOSNÉHO TELEFONU

 • Dále je potřebné nastavit, aby odchozí hovory probíhaly přes VoIP linku přes Telfu (telefon podporuje i standardní analogovou pevnou linku, která je nastavena jako výchozí pro odchozí hovory). Toto nastavení se provádí v sekci „Number Assignment“ pod sekcí „Telephony“.Ve sloupci „for outgoing calls“ zaškrtneme políčko v prvním řádku. Nakonec je ještě dobré pojmenovat si přenosný telefon, pakliže máme ve firmě více Siemensů C590, aby se dalo rozeznat čí je který telefon. Do políčka „Name“ napíšeme jméno zobrazované na displaji přenosného telefonu a opět portvdíme tlačítkem „Set“

 

4. VOLITELNÉ NASTAVENÍ POUZE JEDNOHO SOUBĚŽNÉHO HOVORU

 • Pakliže nechceme, aby byl probíhající hovor rušen signalizací dalšího příchozího (čekajícího) hovoru, vypneme funkci více souběžných hovorů. Přepneme se do podsekce „Audio“ pod sekcí „Telephony“. Zde přepneme volbu „Allow 1 VoIP call only“ na „Yes“. Potvrdíme tlačítkem „Set“ na spodu stránky.


Jak nastavit HW telefon CISCO SPA303, SPA502, SPA508, SPA509 ?

Tento postup předpokládá, že telefonní přístroj je zapnutý a zapojený do sítě s přístupem k internetu a funkčním serverem DHCP, který automaticky přidělí telefonu IP adresu.

 1. Na telefonu stiskněte tlačítko Menu (pod obálkou)

 2. Stiskněte číslici 9

 3. Na displeji se objeví přidělená IP adresa („Current IP“)

 

KONFIGURACE TELEFONU Z PC PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

a) NASTAVENÍ SIP ÚČTU

 1. Na počítači si otevřeme prohlížeč internetu, do pole pro adresu zadáme IP adresu, kterou jsme se dozvěděli v předchozím kroku o odklepneme

 2. Zobrazí se následující úvodní obrazovka

 3. Vpravo nahoře klepneme napřed na „Admin Login“ a poté na „advanced“

 4. Klepneme na tlačítko „Ext 1“ a dostaneme se na konfigurační stránku Telfa účtu

 5. Do pole „Proxy“ napíšeme „fs.telfa.cz“, do „Display name“ své jméno, do „User ID“ vyplníme přihlašovací jméno do Telfy, tedy e-mailovou adresu s tečkou místo zavináče, dále samozřejmě své heslo do „Password“. Nakonec do pole „Dial Plan“ vložíme:(112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxxS0|0x.|*x.|#x.)

 6. Nyní se posuneme o něco výš a v sekci „NAT Settings“ přepneme „NAT Mapping Enable“ na „yes“, „NAT Keep Alive Enable“ rovněž na „yes“. V sekci „SIP Settings“ přepneme „SIP Transport“ na „TCP“.

 7. Potvrdíme tlačítkem „Submit All Changes“. Telefon se restartuje. Po restartu by již mělo proběhnout přihlášení k ústředně a tři kontrolky vpravo od LCD by se měly rozsvítit zeleně.

 

 

b) NASTAVENÍ OZNAMOVACÍCH TÓNŮ

Stiskneme tlačítko „Regional“. Upravíme následující políčka:

„Dial Tone“: 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)

„Busy Tone“: 425@-10;10(0.33/0.33/1)

„Ring Back Tone“: 425@-10;60(1/4/1)

Tímto jsme úspěšně dokončili konfiguraci telefonu CISCO IP PHONE 303,508G pro použití s virtuální ústřednou Telfa. Přejeme mnoho příjemně protelefonovaných hodin.
 

Jak nastavit SW telefon na chytrém telefonu / tabletu ? 

V dnešní době je už možné spolehlivě provozovat SIP klient (telefonní aplikaci pro VoIP) i na chytrém telefonu se systémem Android nebo iOS (dříve býval problém s udržením aplikace na pozadí jako aktivní, aby nepřestávala přijímat hovory).

Některé Android smartphony mají v sobě přímo SIP klient integrovaný v základní telefonní aplikaci, nastavení se provádí na každé nadstavbě Androidu jinak, ale princip je stejný. Dobře je situace popsaná např. zde:
https://www.voip-info.org/forum/threads/how-to-native-android-sip-client-with-incredible-pbx.24870/

TIP: Pakliže nenajdete v telefonu položky SIP accounts nebo Internet calling apod., telefon integrovaný klient nemá.

Pokud Váš chytrý telefon nedisponuje v základu softwarem pro SIP / VoIP telefonování, doporučujeme použít tyto aplikace:

Pro Android je k dispozici široce ověřená aplikace ZoIPer:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app&hl=cs&gl=US

Pro iOS pak lze použít bezplatná aplikace MizuPhone:
(doporučujeme ověřit přijímání hovorů při běhu v pozadí, či vypnutém displeji)
https://apps.apple.com/us/app/mizuphone/id483685573

Nebo pro iOS robustnější placená Bria:
https://apps.apple.com/us/app/bria-mobile-voip-softphone/id1236194368

Pro vytvoření SIP účtu v sw telefonu potřebujete pouze tyto 3 údaje:
- adresa serveru
- uživatelské jméno
- heslo

Tyto údaje zjistíte ve webové administraci Telfy, v sekci Uživatelé. V řádku každého uživatele naleznete odkaz "Přihlašovací údaje", který Vám tyto tři údaje zobrazí.

V případě, že byste s nastavením sw telefonu potřebovali nějakou konkrétní asistenci, neváhejte nám zavolat (kontakt).

 

Přepojení hovoru na SW telefonu Blink

 1. V průběhu hovoru vytočte další hovor stejným způsobem jako ten první (první hovor je automaticky přidržen a do přidrženého hovoru hraje hudba)
 2. Klepněte na tlačítko „Switch to calls“ (pokud nevidíte seznam probíhajících hovorů)
 3. Na klávesnici držte tlačítko Alt a současně myší přetáhněte jeden hovor na druhý (drag&drop), tím dojde k přepojení
 4. Pokud při přetahování myší nepoužijete klávesu Alt, ale jen přetáhnete jeden hovor na druhý, vytvoří se konference všech tří účastníkůCo mám udělat v případě, že:

a) Nefungují příchozí hovory CISCO SPA303, SPA502, SPA508, SPA509

 1. Jesli je telefon zaregistrovaný (tzn. diody svítí zeleně), pak je nutné podívat se, jestli jsme přihlášeni do Telfy jako "operátor". Když je uživatel odhlášen z Telfy jako "operátor", tak dle plánu hovoru, který máte vytvořen k daným číslům a skupinám uživatelů, není hovor směrován, tento operátor je přeskočen a hovor je směřován na dalšího operátora v pořadí ve skupině.

 2. Pokud svítí oranžově, restartujte VOIP telefon (vypojte ho ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte) a zkontrolujte funkčnost internetu na pracovišti. V případě, že není problém s internetovým připojením a restart VOIP telefonu nepomohl, kontaktujte prosím technickou podporu, email info@telfa.cz
 3. Zapnuté stlačítko "DND" neboli "nerušit" na VOIP telefonu zapříčiní, že i když je operátor přihlášený přes webové rozhraní Telfy, vidí ho jako aktivního a snaží se na operátora přepojit hovor. Tuto funkci doporučujeme nepoužívat, jelikož může dojít k zacyklení hovoru a volající se nedovolá. Pro vypnutí této fukce zmáčkneme pravé tlačítko pod displejem. Telefony dodané námi mají standardně tlačítko DND deaktivované.

 4. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů (na jaké skupiny, operátory apod).b) Nefungují příchozí hovory SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP

 1. Musíme si ověřit, že je telefon zaregistrovaný, poté zkontrolovat, jestli jsme přihlášeni přes webové rozhraní Telfy jako "operátor", aby byly hovory směrovány na náš VOIP telefon dle plánu hovoru, který máme vytvořen.

 2. Problém způsobený zaseknutím spojení na routeru. Vypojte základnu ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte. Telefon by se měl automaticky zaregistrovat. Nepomůže-li restart a problém bude přetrvávat, je nutné ověřit si funkčnost připojení k internetu.

 3. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů (na jaké skupiny, operátory apod).c) Nefungují příchozí hovory ZoIPer Biz

 1. Zkontrolujeme funkčnost internetu. Poté se odhlásíme/přihlásíme na ZoIPeru ( operátor musí vidět na ZoIPeru u svého jména "Registered"), v tuto chvíli je SW telefon nastaven a funkční. V případě, že se nejde zaregistrovat, bude nejspíš problém s vyplněnými údaji v nastavení ZoIPeru, nebo internetovým připojením.

 2. Podíváme na tlačítko "DND", které musí být vyplé, jinak nastane případ jako v bodu a) 3.

 3. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod).d) Nefungují odchozí hovory CISCO SPA303, SPA502, SPA508, SPA509

 1. Zkontrolovat funkčnost internetu, kabelové připojení k telefonu.

 2. Zkontrolovat, zda je operátor zaregistrovaný (správně nastaveny parametry ve web. rozhraní telefonu,diody svítí zeleně).e) Nefungují odchozí hovory SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP

 1. Zkontrolovat funkčnost internetu, kabelové připojení k základně telefonu.

 2. Odpojená základna - na telefonu je zobrazeno "žádná základna".f) Nefungují odchozí hovory ZoIPer

 1. Zkontrolovat funkčnost internetu na PC.

 2. Zkontrolovat, zda je operátor zaregistrovaný (správně nastaveny parametry v nastavení ZoIPeru), za jménem musí být "registered".


g) Hovor se seká, telefony CISCO SPA303, SPA502, SPA508, SPA509, SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP, SW ZOIPER

 • V případě, že se jedná o SW telefon ZoIPer nebo jiný SW telefon, je zapotřebí optimalizovat Váš počítač na největší výkon (tzn. kvalita hovorů u SW telefonu je závislá na kvalitě/výkonu počítače, kde je ZoIPer nainstalován). U HW telefonů je kvalita hovorů závislá jen na rychlosti a stabilitě připojení k internetu, kde se používají (tzn. pro používání Vašeho HW telefonu není potřeba mít optimalizovaný PC, ale dostatečnou rychlost a stabilitu připojení k internetu).h) Na displeji telefonu SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP je hláška "žádná základna"

 • Hláška "žádná základna" ("No Base") znamená, že jste základnu vypojili ze zásuvky.i) Na telefonu CISCO SPA303,SPA508G svítí/bliká tlačítka zeleně/červeně/oranžově/

Zelená: linka je nečinná, online

Červená: linka je používaná

Oranžová: chyba registrace linky


Jak mám kontaktovat technickou podporu Telfy ?

- Telefonicky
840 666 777 (Po-Pá 9-17 hod)
 
- Emailem
info@telfa.cz

 

 

Archiv


SW telefon ZoIPer - jakou verzi použít?

ZoIPer ve verzi 2.x je sice již starší SW telefon, ale i v bezplatné variantě nabízí možnost přepojování probíhajících hovorů na jiného uživatele nebo externí číslo. Proto ho zde nabízíme ke stažení, na stránkách výrobce ZoIPeru je k dispozici již jen verze 3.x.
Pakliže tedy plánujete využívat přepojování hovorů, doporučujeme nainstalovat ZoIPer ve verzi 2.x podle tohoto návodu.
Neplánujete-li využívat přepojování probíhajících hovorů na jiné uživatele pomocí SW telefonu, zvolte raději aktuální verzi ZoIPeru, kterou si nainstalujete podle tohoto návodu.


Jak nastavím SW telefon ZoIPer 2.x ?

Instalaci telefonního programu ZoIPer si stáhneme z adresy http://telfa.cz/zoiper.exe

 1. Otevřeme stažený soubor a provedeme instalaci stiskem Next -> I Agree -> Next -> Next -> Install -> Finish

 2. Otevřeme z plochy ikonou Zoiper Free

 3. Při prvním spuštění může ZoIPer požádat o povolení na Firewallu, v takovém případě povolte pro všechny sítě.

 4. Klepneme na tlačítko nastavení vpravo na liště ikon.

 5. Klepneme na „Add new SIP account“

 6. Telefonní účet pojmenujeme například „Telfa“ nebo jménem uživatele a potvrdíme OK

 7. Nyní zaškrtneme vlevo dole volbu „Show advanced options“.

 8. Vyplňte následovně:
  TIP: Následující tři údaje nejsnadněji zjistíte přes webové rozhraní Telfy, v sekci Uživatelé po kliknutí na odkaz "Přihlašovací údaje" v řádku uživatele.
  „Domain“: fs.telfa.cz (případně fs4.telfa.cz nebo fs2.telfa.cz, podle toho, kde je provozován Váš účet)
  „Username“: přihlašovací jméno do Telfy (e-mailová adresa s tečkou místo zavináče)
  „Password“: heslo, které jste si nastavili v Telfě

  „Caller ID Name“:  zkratka jména volajícího
  „Auth. username": to samé, jako do „Username“
  „Registration expiry“: 360

  Zaškrtněte: „Use rport“ a „Use rport media“ (jinak budete mít část hovorů "hluchých")
  Přepněte: "Subscribe for MWI" na hodnotu "disabled"

  Nastavení uložte klepnutím na tlačítko „Apply“.

 9. Dále je třeba nastavit kodeky, které ZoIPer používá pro hovory. Otevřeme menu "Audio options", podmenu "Audio codecs" a z pravé tabulky "Selected codecs" odebereme všechny kodeky kromě a-law. Potvrdíme tlačítkem "Apply".

 10. Pro zbavení se výzvy k aktualizaci na novou verzi ZoIPeru ještě v menu "General options" zrušíme zaškrtnutí políčka "Check for updates". Zde je také možno nastavit, jestli se má ZoIPer spouštět automaticky po spuštění počítače ("Start with Windows"). Nastavení uložíme stiskem "Apply".

 11. Následně nastavíme zařízení pro vstup a výstup zvuku, a také pro zvonění. Klepneme v levém menu na „Audio devices“ a nastavíme parametry - Select input device: Microsoft Sound Mapper - Input, Select output device: Microsoft Sound Mapper Output, Select ringing device: Microsoft Sound Mapper - Output. Pakliže v „Select input device“ není žádné zařízení znamená to, že počítač nedetekuje mikrofon. Stejně tak není-li žádné zařízení v „Output device“ nebo „Ringing device“ znamená to, že počítač nedetekuje sluchátka. Opět potvrdíme tlačítkem Apply.

 12. Následující krok je třeba provést POUZE používáte-li víc telefonů na jednom připojení k internetu. V levém menu zvolte „SIP options“. Port je třeba pro každý ZoIPer nastavit jiný. 1. zoiper na sítí může zůstat na standardním portu 5060, druhému se nastaví 5062, třetímu 5064, atd. Potvrdíme „Apply“.

 13. Nyní potvrdíme tlačítkem „OK“ a dostaneme se do výchozího zobrazení ZoIPeru. Tím jsme dokončili nastavení a můžeme telefonovat. Dole v poli „Account“ by mělo být napsáno „Registered“, což informuje, že spojení s Telfou proběhlo úspěšně. Pakliže je místo toho napsáno „Registering“, něco je v nepořádku. Pro volání si šipkou vlevo zobrazíme číselník, nebo můžeme číslo zadat přímo do políčka „Phone to dial“. Hovor vytvočíme stisknutím klávesy Enter nebo klepnutím na první symbol v liště ikon – modrý telefonek. Přejeme mnoho příjemně protelefonovaných hodin..


Jak nastavím SW telefon ZoIPer 3.x ?

Instalaci telefonního programu ZoIPer si stáhneme z adresy http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3/for/windows

 1. Otevřeme stažený soubor a provedeme instalaci odklikáním výchozích hodnot až do konce (případně upravíme dle potřeby).

 2. Po dokončení instalace se automaticky spustí ZoIPer, pakliže ne, spustíme ikonou z plochy

 3. Při prvním spuštění může ZoIPer požádat o povolení na Firewallu, v takovém případě povolte pro všechny sítě.

 4. Jestliže ZoIPer nezobrazí po startu průvodce přidáním účtu, otevřeme ho z nabídky "Settings", položka "Create a new account"

 5. Typ účtu "SIP" -> Next

  TIP: Následující tři údaje (6,7,8) nejsnadněji zjistíte přes webové rozhraní Telfy, v sekci Uživatelé po kliknutí na odkaz "Přihlašovací údaje" v řádku uživatele.
 6. Uživatelské jméno "user" -> email uživatele s tečkou místo zavináče

 7. Heslo "Password" -> takové, jaké jste uživateli nastavili přes webové rozhraní Telfy

 8. Server "Domain" -> podle toho, kde máte účet: fs.telfa.cz, fs2.telfa.cz, fs3.telfa.cz, fs4.telfa.cz, fs5.telfa.cz

  Next ->

 9. Název účtu "Account name" -> zadáme název pro vlastní identifikaci nebo necháme výchozí -> Next

 10. Účet se vytvořil -> Close

 11. Donastavíme pár důležitých parametrů, bez kterých by nefungovaly hovory -> otevřeme z menu "Settings" položku "Preferences"

 12. Otevřeme podmenu "Codec" a v části "Audio" z pravé tabulky "Selected codecs" odebereme všechny kodeky kromě a-law.

 13. Přepneme na podmenu "Advanced" (hned vedle podmenu "Codec"), kde zaškrtneme "User rport" i "Use rport media" a čas "Registration expiry" změníme na 120 až 360 sekund (za jak dlouho se odhlásí uživatel na Telfě, když přestane komunikovat jeho ZoIPer)

 14. Přepneme na podmenu "Extra" a zde je až dole volba "Subscribe for MWI", kterou přenastavíme na "disabled"

 15. V případě, že máte více zvukových zařízení (např. reproduktory v notebooku a USB sluchátka s mikrofonem), můžete si zvolit zvlášť pro zvonění a mluvení v menu "Audio" podmenu "Device"

 16. Nastavení potvrdíte OK a můžete telefonovat (zadáním čísla do políčka "Find a contact..." nebo kliknutím ve webovém rozhraní Telfy)


Přepojení hovoru na SW telefonu ZoIPer 2.x

 1. V průběhu hovoru stiskneme tlačítko se dvěma šipkami proti sobě (červená a modrá) - Transfer

 2. Zadáme číslo linky (klapky) uživatele, na kterého chceme hovor přepojit. Čísla linek lze uživatelům nastavit ve webovém rozhraní Telfy, v sekci "Uživatelé" po klepnutí na uživatel políčko "Linka". Doporučujeme použít dvou- a vícemístné linky (10+), jednomístné by se mohly plést s rychlými předvolbami v telefonu.

 3. Potvrdíme tlačítkem OK.

 4. Hovor je přepojen.

 5. Pakliže nedojde k úspěšnému přepojení, hovor se vrátí nazpět a ve jménu volajícího se zobrazí "transfer", aby bylo zřejmé, že jde o ten přepojovaný hovor.