1. SW telefon ZoIPer - jakou verzi použít?
 2. Jak nastavím SW telefon ZoIPer 2.x
 3. Jak nastavím SW telefon ZoIPer 3.x
 4. Jak nastavím HW telefon Siemens C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP
 5. Jak nastavím HW telefon CISCO SPA303, SPA508G
 6. Přepojení hovoru na SW telefonu ZoIPer 2.x
 7. Nefungují příchozí hovory CISCO SPA303, SPA508G
 8. Nefungují příchozí hovory SIEMENS C470 IP, C590 IP, C610 IP, C530 IP
 9. Nefungují příchozí hovory ZoIPer Biz
 10. Nefungují odchozí hovory CISCO SPA303,SPA508G
 11. Nefungují odchozí hovory SIEMENS C470,590IP,C610
 12. Nefungují odchozí hovory ZoIPer Biz
 13. Hovor se seká, telefony CISCO SPA303,508G, SIEMENS C470,590IP,C610, SW ZOIPER BIZ
 14. Na displeji telefonu SIEMENS C470,590IP,C610 je hláška žádná základna
 15. Na telefonu CISCO SPA303,SPA508G svítí/bliká tlačítka
 16. Jak kontaktovat technickou podporu Telfy?


SW telefon ZoIPer - jakou verzi použít?

ZoIPer ve verzi 2.x je sice již starší SW telefon, ale i v bezplatné variantě nabízí možnost přepojování probíhajících hovorů na jiného uživatele nebo externí číslo. Proto ho zde nabízíme ke stažení, na stránkách výrobce ZoIPeru je k dispozici již jen verze 3.x.
Pakliže tedy plánujete využívat přepojování hovorů, doporučujeme nainstalovat ZoIPer ve verzi 2.x podle tohoto návodu.
Neplánujete-li využívat přepojování probíhajících hovorů na jiné uživatele pomocí SW telefonu, zvolte raději aktuální verzi ZoIPeru, kterou si nainstalujete podle tohoto návodu.


Jak nastavím SW telefon ZoIPer 2.x ?

Instalaci telefonního programu ZoIPer si stáhneme z adresy http://telfa.cz/zoiper.exe

 1. Otevřeme stažený soubor a provedeme instalaci stiskem Next -> I Agree -> Next -> Next -> Install -> Finish

 2. Otevřeme z plochy ikonou Zoiper Free

 3. Při prvním spuštění může ZoIPer požádat o povolení na Firewallu, v takovém případě povolte pro všechny sítě.

 4. Klepneme na tlačítko nastavení vpravo na liště ikon.

 5. Klepneme na „Add new SIP account“

 6. Telefonní účet pojmenujeme například „Telfa“ nebo jménem uživatele a potvrdíme OK

 7. Nyní zaškrtneme vlevo dole volbu „Show advanced options“.

 8. Vyplňte následovně:
  TIP: Následující tři údaje nejsnadněji zjistíte přes webové rozhraní Telfy, v sekci Uživatelé po kliknutí na odkaz "Přihlašovací údaje" v řádku uživatele.
  „Domain“: fs.telfa.cz (případně fs4.telfa.cz nebo fs2.telfa.cz, podle toho, kde je provozován Váš účet)
  „Username“: přihlašovací jméno do Telfy (e-mailová adresa s tečkou místo zavináče)
  „Password“: heslo, které jste si nastavili v Telfě

  „Caller ID Name“:  zkratka jména volajícího
  „Auth. username": to samé, jako do „Username“
  „Registration expiry“: 360

  Zaškrtněte: „Use rport“ a „Use rport media“ (jinak budete mít část hovorů "hluchých")
  Přepněte: "Subscribe for MWI" na hodnotu "disabled"

  Nastavení uložte klepnutím na tlačítko „Apply“.

 9. Dále je třeba nastavit kodeky, které ZoIPer používá pro hovory. Otevřeme menu "Audio options", podmenu "Audio codecs" a z pravé tabulky "Selected codecs" odebereme všechny kodeky kromě a-law. Potvrdíme tlačítkem "Apply".

 10. Pro zbavení se výzvy k aktualizaci na novou verzi ZoIPeru ještě v menu "General options" zrušíme zaškrtnutí políčka "Check for updates". Zde je také možno nastavit, jestli se má ZoIPer spouštět automaticky po spuštění počítače ("Start with Windows"). Nastavení uložíme stiskem "Apply".

 11. Následně nastavíme zařízení pro vstup a výstup zvuku, a také pro zvonění. Klepneme v levém menu na „Audio devices“ a nastavíme parametry - Select input device: Microsoft Sound Mapper - Input, Select output device: Microsoft Sound Mapper Output, Select ringing device: Microsoft Sound Mapper - Output. Pakliže v „Select input device“ není žádné zařízení znamená to, že počítač nedetekuje mikrofon. Stejně tak není-li žádné zařízení v „Output device“ nebo „Ringing device“ znamená to, že počítač nedetekuje sluchátka. Opět potvrdíme tlačítkem Apply.

 12. Následující krok je třeba provést POUZE používáte-li víc telefonů na jednom připojení k internetu. V levém menu zvolte „SIP options“. Port je třeba pro každý ZoIPer nastavit jiný. 1. zoiper na sítí může zůstat na standardním portu 5060, druhému se nastaví 5062, třetímu 5064, atd. Potvrdíme „Apply“.

 13. Nyní potvrdíme tlačítkem „OK“ a dostaneme se do výchozího zobrazení ZoIPeru. Tím jsme dokončili nastavení a můžeme telefonovat. Dole v poli „Account“ by mělo být napsáno „Registered“, což informuje, že spojení s Telfou proběhlo úspěšně. Pakliže je místo toho napsáno „Registering“, něco je v nepořádku. Pro volání si šipkou vlevo zobrazíme číselník, nebo můžeme číslo zadat přímo do políčka „Phone to dial“. Hovor vytvočíme stisknutím klávesy Enter nebo klepnutím na první symbol v liště ikon – modrý telefonek. Přejeme mnoho příjemně protelefonovaných hodin..


Jak nastavím SW telefon ZoIPer 3.x ?

Instalaci telefonního programu ZoIPer si stáhneme z adresy http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3/for/windows

 1. Otevřeme stažený soubor a provedeme instalaci odklikáním výchozích hodnot až do konce (případně upravíme dle potřeby).

 2. Po dokončení instalace se automaticky spustí ZoIPer, pakliže ne, spustíme ikonou z plochy

 3. Při prvním spuštění může ZoIPer požádat o povolení na Firewallu, v takovém případě povolte pro všechny sítě.

 4. Jestliže ZoIPer nezobrazí po startu průvodce přidáním účtu, otevřeme ho z nabídky "Settings", položka "Create a new account"

 5. Typ účtu "SIP" -> Next

  TIP: Následující tři údaje (6,7,8) nejsnadněji zjistíte přes webové rozhraní Telfy, v sekci Uživatelé po kliknutí na odkaz "Přihlašovací údaje" v řádku uživatele.
 6. Uživatelské jméno "user" -> email uživatele s tečkou místo zavináče

 7. Heslo "Password" -> takové, jaké jste uživateli nastavili přes webové rozhraní Telfy

 8. Server "Domain" -> podle toho, kde máte účet: fs.telfa.cz, fs2.telfa.cz, fs3.telfa.cz, fs4.telfa.cz

  Next ->

 9. Název účtu "Account name" -> zadáme název pro vlastní identifikaci nebo necháme výchozí -> Next

 10. Účet se vytvořil -> Close

 11. Donastavíme pár důležitých parametrů, bez kterých by nefungovaly hovory -> otevřeme z menu "Settings" položku "Preferences"

 12. Otevřeme podmenu "Codec" a v části "Audio" z pravé tabulky "Selected codecs" odebereme všechny kodeky kromě a-law.

 13. Přepneme na podmenu "Advanced" (hned vedle podmenu "Codec"), kde zaškrtneme "User rport" i "Use rport media" a čas "Registration expiry" změníme na 120 až 360 sekund (za jak dlouho se odhlásí uživatel na Telfě, když přestane komunikovat jeho ZoIPer)

 14. Přepneme na podmenu "Extra" a zde je až dole volba "Subscribe for MWI", kterou přenastavíme na "disabled"

 15. V případě, že máte více zvukových zařízení (např. reproduktory v notebooku a USB sluchátka s mikrofonem), můžete si zvolit zvlášť pro zvonění a mluvení v menu "Audio" podmenu "Device"

 16. Nastavení potvrdíte OK a můžete telefonovat (zadáním čísla do políčka "Find a contact..." nebo kliknutím ve webovém rozhraní Telfy)


Jak nastavím HW telefon Siemens C470 IP, C590 IP, C610 IP?

Tento postup předpokládá, že základna telefonního přístroje je zapnutá a zapojená do sítě s přístupem k internetu a funkčním serverem DHCP, který automaticky přidělí telefonu IP adresu.

 1. Na přenosném telefonu stiskem směrového tlačítka doprava vyvoláme menu

 2. Otevřeme položku „Nastavení“ („Settings“)

 3. Otevřeme položku „System“ („System“)

 4. Otevřeme položku „Místní síť“ („Local network“)

 5. Na displeji se objeví přidělená IP adresa

 

1. NASTAVENÍ SIP ÚČTU

Na počítači si otevřeme prohlížeč internetu, do pole pro adresu zadáme IP adresu, kterou jsme se dozvěděli v předchozím kroku o odklepneme.

 • Zadáme PIN kód (výchozí je 0000) a potvrdíme OK

 • Na další obrazovce klepneme na „Settings“ a dostaneme se na konfigurační stránku, kde v levém sloupci klepneme na „Telephony“

 • Nyní stiskneme tlačítko „Edit“ v prvním řádku sekce „IP Connections“, dostaneme se do nastavení SIP účtu.

 • Do pole „Connection name or number“ napíšeme „Telfa“ (či jiné označení pro tento účet), do „Authentication Name“ vyplníme přihlašovací jméno do Telfy, tedy e-mailovou adresu s tečkou místo zavináče, dále samozřejmě své heslo do „Authentication password“. Do „Username“ dáme to samé jako do „Authentication Name“ a do „Display name“ napíšeme své jméno. Poté klepneme na „Show Advanced Settings“.

 • Do políčka „Domain“ vyplníme fs.telfa.cz (případně fs4.telfa.cz nebo fs2.telfa.cz apod., podle toho, kde je provozován Váš účet) a potvrdíme úplně dole tlačítkem Set.

 

2. NASTAVENÍ DTMF A PŘEPOJOVÁNÍ HOVORŮ

Přepneme se do podsekce „Advanced VoIP Settings“ pod sekcí „Telephony“. Zde v části „Send settings“ zrušíme zaškrtnutí Automatic a zaškrtneme pouze „RFC 2833“ a „SIP Info“, „Use the R key to...“ přepneme na „Yes“, „Transfer Call by On-Hook“ rovněž na „Yes“. U volby „Find target addr. automatically“ zvolíme „No“ a „Derive target address“ přepneme na „from the SIP URL“. Pakliže v jedné síti používáte víc něž jeden VoIP telefon, doporučuje se na každém nastavit jiný „SIP Port“ v rozsahu 5060-5076. Potvrdíme tlačítkem „Set“ na spodu stránky

 

3. NASTAVENÍ ODCHOZÍCH HOVORŮ, POJMENOVÁNÍ PŘENOSNÉHO TELEFONU

 • Dále je potřebné nastavit, aby odchozí hovory probíhaly přes VoIP linku přes Telfu (telefon podporuje i standardní analogovou pevnou linku, která je nastavena jako výchozí pro odchozí hovory). Toto nastavení se provádí v sekci „Number Assignment“ pod sekcí „Telephony“.Ve sloupci „for outgoing calls“ zaškrtneme políčko v prvním řádku. Nakonec je ještě dobré pojmenovat si přenosný telefon, pakliže máme ve firmě více Siemensů C590, aby se dalo rozeznat čí je který telefon. Do políčka „Name“ napíšeme jméno zobrazované na displaji přenosného telefonu a opět portvdíme tlačítkem „Set“

 

4. VOLITELNÉ NASTAVENÍ POUZE JEDNOHO SOUBĚŽNÉHO HOVORU

 • Pakliže nechceme, aby byl probíhající hovor rušen signalizací dalšího příchozího (čekajícího) hovoru, vypneme funkci více souběžných hovorů. Přepneme se do podsekce „Audio“ pod sekcí „Telephony“. Zde přepneme volbu „Allow 1 VoIP call only“ na „Yes“. Potvrdíme tlačítkem „Set“ na spodu stránky.


Jak nastavím HW telefon CISCO SPA303,SPA508G ?

Tento postup předpokládá, že telefonní přístroj je zapnutý a zapojený do sítě s přístupem k internetu a funkčním serverem DHCP, který automaticky přidělí telefonu IP adresu.

 1. Na telefonu stiskněte tlačítko Menu (pod obálkou)

 2. Stiskněte číslici 9

 3. Na displeji se objeví přidělená IP adresa („Current IP“)

 

KONFIGURACE TELEFONU Z PC PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

a) NASTAVENÍ SIP ÚČTU

 1. Na počítači si otevřeme prohlížeč internetu, do pole pro adresu zadáme IP adresu, kterou jsme se dozvěděli v předchozím kroku o odklepneme

 2. Zobrazí se následující úvodní obrazovka

 3. Vpravo nahoře klepneme napřed na „Admin Login“ a poté na „advanced“

 4. Klepneme na tlačítko „Ext 1“ a dostaneme se na konfigurační stránku Telfa účtu

 5. Do pole „Proxy“ napíšeme „fs.telfa.cz“, do „Display name“ své jméno, do „User ID“ vyplníme přihlašovací jméno do Telfy, tedy e-mailovou adresu s tečkou místo zavináče, dále samozřejmě své heslo do „Password“. Nakonec do pole „Dial Plan“ vložíme:(112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxxS0|0x.|*x.|#x.)

 6. Nyní se posuneme o něco výš a v sekci „NAT Settings“ přepneme „NAT Mapping Enable“ na „yes“, „NAT Keep Alive Enable“ rovněž na „yes“. V sekci „SIP Settings“ přepneme „SIP Transport“ na „TCP“.

 7. Potvrdíme tlačítkem „Submit All Changes“. Telefon se restartuje. Po restartu by již mělo proběhnout přihlášení k ústředně a tři kontrolky vpravo od LCD by se měly rozsvítit zeleně.

 

 

b) NASTAVENÍ OZNAMOVACÍCH TÓNŮ

Stiskneme tlačítko „Regional“. Upravíme následující políčka:

„Dial Tone“: 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)

„Busy Tone“: 425@-10;10(0.33/0.33/1)

„Ring Back Tone“: 425@-10;60(1/4/1)

Tímto jsme úspěšně dokončili konfiguraci telefonu CISCO IP PHONE 303,508G pro použití s virtuální ústřednou Telfa. Přejeme mnoho příjemně protelefonovaných hodin.


Přepojení hovoru na SW telefonu ZoIPer 2.x

 1. V průběhu hovoru stiskneme tlačítko se dvěma šipkami proti sobě (červená a modrá) - Transfer

 2. Zadáme číslo linky (klapky) uživatele, na kterého chceme hovor přepojit. Čísla linek lze uživatelům nastavit ve webovém rozhraní Telfy, v sekci "Uživatelé" po klepnutí na uživatel políčko "Linka". Doporučujeme použít dvou- a vícemístné linky (10+), jednomístné by se mohly plést s rychlými předvolbami v telefonu.

 3. Potvrdíme tlačítkem OK.

 4. Hovor je přepojen.

 5. Pakliže nedojde k úspěšnému přepojení, hovor se vrátí nazpět a ve jménu volajícího se zobrazí "transfer", aby bylo zřejmé, že jde o ten přepojovaný hovor.

 

 

 

Co mám udělat v případě, že:

a) Nefungují příchozí hovory CISCO SPA303,SPA508G

 1. Jesli je telefon zaregistrovaný (tzn. diody svítí zeleně), pak je nutné podívat se, jestli jsme přihlášeni do Telfy jako "operátor". Když je uživatel odhlášen z Telfy jako "operátor", tak dle plánu hovoru, který máte vytvořen k daným číslům a skupinám uživatelů, není hovor směrován, tento operátor je přeskočen a hovor je směřován na dalšího operátora v pořadí ve skupině.

 2. Pokud svítí oranžově, restartujte VOIP telefon (vypojte ho ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte) a zkontrolujte funkčnost internetu na pracovišti. V případě, že není problém s internetovým připojením a restart VOIP telefonu nepomohl, kontaktujte prosím technickou podporu, email info@telfa.cz

 3. Zapnuté stlačítko "DND" neboli "nerušit" na VOIP telefonu zajipříčiní, že i když je operátor přihlášený přes webové rozhraní Telfy, vidí ho jako aktivního a snaží se na operátora přepojit hovor. Tuto funkci nedoporučujeme používat, jelikož může dojít k zacyklení hovoru a volaný se nedovolá. Pro vypnutí této fukce zmáčkneme pravé tlačítko pod displejem.

 4. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod).b) Nefungují příchozí hovory SIEMENS C470,590IP,C610

 1. Musíme si ověřit, že je telefon zaregistrovaný, poté zkontrolovat, jestli jsme přihlášeni přes web. rozhraní Telfy jako "operátor", aby byly hovory směrovány na náš VOIP telefon dle plánu hovoru, který máme vytvořen.

 2. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod)

 3. Na displeji telefonu "žádná základna" - způsobeno výpadkem internetu,vypojte základnu ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte. Telefon by se měl automaticky zaregistrovat. Nepomůže-li restart a problém bude přetrvávat, je nutné ověřit si funkčnost připojení k internetu.

 4. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod).c) Nefungují příchozí hovory ZoIPer Biz

 1. Zkontrolujeme funkčnost internetu. Poté se odhlásíme/přihlásíme na ZoIPeru ( operátor musí vidět na ZoIPeru u svého jména "Registered"), v tuto chvíli je SW telefon nastaven a funkční. V případě, že se nejde zaregistrovat, bude nejspíš problém s vyplněnými údaji v nastavení ZoIPeru, nebo internetovým připojením.

 2. Podíváme na tlačítko "DND", které musí být vyplé, jinak nastane případ jako v bodu a) 3.

 3. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod).d) Nefungují odchozí hovory CISCO SPA303,SPA508G

 1. Zkontrolovat funkčnost internetu, kabelové připojení k telefonu.

 2. Zkontrolovat, zda je operátor zaregistrovaný (správně nastaveny parametry ve web. rozhraní telefonu,diody svítí zeleně).e) Nefungují odchozí hovory SIEMENS C470,590IP,C610

 1. Zkontrolovat funkčnost internetu, kabelové připojení k základně telefonu.

 2. Odpojená základna - na telefonu je zobrazeno "žádná základna". Základnu vypojte ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte, poté zkuste testovací hovor.f) Nefungují odchozí hovory ZoIPer Biz

 1. Zkontrolovat funkčnost a rychlost internetu na PC.

 2. Zkontrolovat, zda je operátor zaregistrovaný (správně nastaveny parametry v nastavení ZoIPeru),za jménem musí být "registered".


g) Hovor se seká, telefony CISCO SPA303,508G, SIEMENS C470,590IP,C610,SW ZOIPER BIZ

 • V případě, že se jedná o SW telefon ZoIPer nebo jiný SW telefon, je zapotřebí optimalizovat Váš počítač na největší výkon (tzn. kvalita hovorů u SW telefonu je závislá na kvalitě/výkonu počítače, kde je ZoIPer nainstalován). U HW telefonů je kvalita hovorů závislá na rychlosti internetu, kde se používají (tzn. pro používání Vašeho HW telefonu není tak důležité mít optimalizovaný PC, ale dostatečnou rychlost připojení k internetu,aby zvládl VOIP komunikaci).h) Na displeji telefonu SIEMENS C470,590IP,C610 je hláška "žádná základna"

 • Tento problém je způsoben tím, že se základna telefonu odpojila od internetu, router se odpojil od internetu,výpadky u poskytovatele internetu. Je potřeba zkontrolovat, zda funguje internet, poté restartovat router (vypojte ho ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte),v případě že na telefonu hláška zmizí, je zřejmé, že byl problém v routeru, poté restartovat základnu telefonu (vypojte ho ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte). Jestli nepomůžou ani tyto kroky, poté je nutné obrátit se na podporu Telfy.i) Na telefonu CISCO SPA303,SPA508G svítí/bliká tlačítkazeleně/červeně/oranžově/žlutě/

Zelená: linka je nečinná, online

Červená: linka je používaná

Oranžová: síťové spojení nenalezeno

Žlutá: neregistrovaná linka


Jak mám kontaktovat technickou podporu Telfy ?

- Telefonicky
840 666 777 (9-17hod)
 
- Emailem
info@telfa.cz